09190677864
کد خطای ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

این بخش حاوی کد خطای پکیج ایران رادیاتور می باشد که توسط تیم پویا سرویس آماده سازی شده کلیه ارورهای این پکیج را برای شما عزیزان شرح داده است
فهرست مطالب

پکیج ایران رادیاتور – مدل آنالوگ

مفهوم کد خطامدل پکیجکد خطا
برد الکترونیک معیوب است. CF & FF 30-40
ترموستات حدی c° ۱۰۵ عمل کرده است. )قطع است( CF & FF 80
پکیج بیش از حد گرم شده است. )بالاتر از c° ۸۹ و کمتر از c° ۱۰۵( CF & FF 70
عیب شعله یابی )یون( حین کار CF & FF 70-80
یخ زدایی با پمپ روشن CF & FF 60-80
یخ زدایی با مشعل روشن CF & FF 60-70
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)مدار آن باز است( CF & FF 50-80
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)اتصال کوتاه است( CF & FF 50-70
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)مدار آن باز است( CF & FF 50-70-80
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)اتصال کوتاه است( CF & FF 50-60
ترموستات حدی c° ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است. CF & FF 40-70-80
پرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد.)مدار آن باز است) CF & FF 40-70
نشت دود به محیط )ترموستات دودکش قطع است( CF 40-80
فن روشن است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد. FF 40-60-80
فن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد. FF 40-60-70

پکیج ایران رادیاتور – مدل L

مفهوم کد خطامدل پکیجکد خطا
پرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد.)مدار آن باز است) CF & FF E1
عیب شعله یابی )یون( حین کار CF & FF E2
ترموستات حدی c° ۱۰۵ قطع کرده است.)قطع است( CF & FF E8
نشت دود به محیط )ترموستات دودکش قطع است( CF E10
برد الکترونیک معیوب است. CF & FF E12 & E30 & E99
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)اتصال کوتاه است( CF & FF E31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)مدار آن باز است( CF & FF E32
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)اتصال کوتاه است( CF & FF E41
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)مدار آن باز است( CF & FF E42
فن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد. FF E50
فن روشن است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد. FF E51
ترموستات حدی c° ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است. CF & FF E81
نوسان ولتاژ برق )بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۸۰ ولت( CF & FF E91
سیستم ضد یخ زدگی فعال می شود . CF & FF AF
لینک کوتاه:
https://pouyaservice.com/?p=1146